TÍNH HIỆU QUẢ CỦA GEL KẾT HỢP CHIẾT XUẤT THẢO DƯỢC TRONG GIẢM SỰ PHÁT TRIỂN SẸO Ở VỊ TRÍ LỒI LÊN TRONG GHÉP DA.

Mục đích: Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá hiệu quả của các chất chiết xuất từ thảo dược kết hợp trong một dạng gel trong việc giảm phát triển sẹo ở vị trí dày lên trong ghép da.

Phương pháp: Nghiên cứu tiên lượng, ngẫu nhiên, mù đôi đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả của chiết xuất thảo dược trong 15 bệnh nhân trải qua ca phẫu ghép da. Cả chiết xuất thảo dược và giả dược đã được dùng như nhau trong vòng 1 tháng sau khi lên da non. Đánh giá vết sẹo bằng cách sử dụng thước đo sẹo Vancouver (VSS) và bệnh nhân tự đánh giá tại thời điểm 2, 4, 8, và 12 tuần.

Kết quả: Trong số 15 bệnh nhân, 10 người tham gia và được đánh giá trong nghiên cứu này. Không có khác biệt đáng kể trong từng tham số của thước đo sẹo Vancouver. Tất cả các tham số của thước đo sẹo Vancouver là thấp hơn đáng kể ở nhóm dùng chiết xuất thảo dược so với nhóm dùng giả dược sau 4 tuần (p = 0.003, 0.003, và 0.001 lần lượt tại các thời điểm 4, 8, và 12 tuần). Điểm số hài lòng của bệnh nhân trong nhóm chiết xuất thảo dược cao hơn đáng kể (p = 0.002) tại thời điểm đánh giá 12 tuần.

Kết luận: Các chất chiết xuất từ thảo dược kết hợp trong một dạng gel có thể giảm phát triển sẹo ở vị trí dày lên trong ghép da. Có một hướng tích cực là làm giảm tăng sắc tố ở vị trí viêm. 

*Bài viết này đạt mức độ chứng cứ cấp IV. Tạp chí này đòi hỏi tác giả phải xếp loại mức độ chứng cứ cho mỗi bài viết. 

 

 Gel chiết xuất thảo dược giảm sẹo trong ghép da

 

Hình 1. Bệnh nhân nam 58 tuổi bị ghép da ở bắp đùi phải. Chiết xuất thảo dược được bôi ở vùng phía trên, giả dược được bôi ở vùng phía dưới.

 Gel chiết xuất thảo dược giảm sẹo trong ghép da

 

Hình 2. Bệnh nhân nữ 64 tuổi bị ghép da ở bắp đùi trái. Chiết xuất thảo dược được bôi ở vùng phía trên, giả dược được bôi ở vùng phía dưới.

 Gel chiết xuất thảo dược giảm sẹo trong ghép da

 

Hình 3. Bệnh nhân nam 55 tuổi bị ghép da ở bắp đùi trái. Chiết xuất thảo dược được bôi ở vùng phía dưới, giả dược được bôi ở vùng phía trên.

 Gel chiết xuất thảo dược giảm sẹo trong ghép da

 

Hình 4. Kết quả trên các thông số của thước đo sẹo Vancouver (VSS) và tổng hợp tất cả các thông số ở 10 bệnh nhân tại các thời điểm 2, 4, 8 và 12 tuần.

 

Gel chiết xuất thảo dược giảm sẹo trong ghép da

Hình 5. Điểm số hài lòng của bệnh nhân (giá trị P = 0.002 ở tuần thứ 12).

 

 Bảng 1. Thành phần của chiết xuất thảo dược và cơ chế phân tử trong phòng ngừa sẹo.

Thành phần của chiết xuất thảo dược

Thành phần hoạt tính Con đường phân tử  
Allium cepa Quercetin 

- Điều chỉnh lên sự thể hiện của enzyme MMP-1[16] 
- Ức chế con đường tín hiệu của yếu tố phát triển giống insulin, con đường tạo ra nguyên bào sợi và kích thích tổng hợp collagen [17]
- Ức chế sản xuất yếu tố α (TNF-α), một lipopolysaccharide gây hoại tử chỗ sưng tấy [14]

Centella asiatica Asiaticoside Điều chỉnh lên sự ức chế chế Smad7, chất có thể can thiệp vào sự truyền tín hiệu TGF-b [22]
Aloe vera  Polysaccharides Ức chế cyclooxygenase trong chuyển hóa axit arachidonic để tạo thành PGE2 [28]
Broussonetia papyrifera Kasinol F  Ức chế hoạt tính của enzyme tyrosinase [30, 31]
Nanohydroxyprolisilane    
CN    

Silicone derivative
(Silanol)

  Giữ ẩm và ngăn chặn sự bốc hơi nước để làm chậm sự keratinocyte và hoạt tính cytokine [33]

 

Bài viết liên quan