Ngày 30/03/2022

 

Các chuyên gia sản phụ khoa của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học (Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh) đã biên soạn ra tài liệu chăm sóc phụ nữ đang thai kỳ khi nhiễm Covid-19.

Nội dung tài liệu gồm 3 phần:

- Chăm sóc sức khỏe chủ động cho thai phụ trong dịch COVID-19;

- Ảnh hưởng COVID-19 tới thai phụ;

- Chăm sóc thai phụ mắc COVID-19.

Mời các bạn xem nội dung qua các hình ảnh sau: 

 

 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19 CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC PHỤ NỮ ĐANG THAI KỲ NHIỄM COVID 19

 

AustrapharmVN

Nguồn: thông tin chính phủ

 

Bài viết liên quan