sức khỏe tự nhiên, natural health

Tại sao não bộ của bạn cần được nghỉ phép?

Mọi người thường quan niệm, nếu bạn làm nhiều thì hãy chơi nhiều, nhưng liệu rằng chúng ta có tìm được sự cân bằng cả về mặt thể chất và tinh thần theo phương pháp này?

 

12-reasons-why-your-brain-craves-vacation-time-700x4350 -edit


move top